Projekt i wizualizacja wnętrza domu jednorodzinnego w miejscowości Oborzyska Stare, rok 2017